Regulamin
urodzin
urodziny-w-szczecinie

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w domu lub ogrodzie zamawiającego, w przedszkolu, w plenerze lub innych wynajętych przez zamawiającego salach.
 2. Rezerwacji terminu urodzin można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 885020692 lub 886892867, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@urodzinywszczecinie.pl bądź poprzez stronę www.facebook.com/urodzinywszczecinie.
 3. Podczas rezerwacji należy podać następujące informację:
 • imię i nazwisko zamawiającego,
 • telefon kontaktowy do zamawiającego,
 • adres e-mail zamawiającego,
 • termin przyjęcia,
 • godzinę przyjęcia,
 • miejsce przyjęcia,
 • wybrany temat urodzin,
 • atrakcje, które mają pojawić się na przyjęciu,
 • imię solenizanta,
 • wiek solenizanta,
 • przewidywaną liczbę gości,
 • wiek gości.
 1. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed dniem planowanej imprezy.
 2. Urodziny organizowane są po złożeniu zamówienia oraz wpłaceniu zadatku w wysokości 150 PLN najpóźniej 4 dni przed datą przyjęcia.
 3. W tytule przelewu należy wpisać „zadatek: imię Solenizanta, data urodzin, godzina urodzin”
 4. Dopłata do urodzin następuje w dniu przyjęcia gotówką u animatorki.
 5. Czas trwania animacji urodzinowej to 1 godzina i 30 minut.
 6. Urodziny są organizowane dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 7. Wszelkie zmiany dotyczące ilości gości, tematu urodzin oraz atrakcji dodatkowych należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed dniem planowanej imprezy.
 8. W przypadku, gdy w urodzinach uczestniczy mniejsza ilość dzieci niż liczba podana podczas rezerwacji, a fakt ten nie został zgłoszony na 3 dni przed dniem planowanej imprezy, zamawiający jest zobowiązany zapłacić za liczbę dzieci, podaną w rezerwacji.
 9. Istnieje możliwość przełożenia daty przyjęcia urodzinowego na inny dostępny termin, z zachowaniem zadatku, jednak nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem urodzin.
 10. W przypadku odwołania lub rezygnacji z przyjęcia urodzinowego organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku.
 11. Urodziny w Szczecinie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu animacji.
 12. Zamawiający powinien przebywać w miejscu realizacji urodzin podczas ich trwania.
 13. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką prawnego opiekuna solenizanta lub osoby zamawiającej przyjęcie urodzinowe.
 14. Prawny opiekun solenizanta lub osoba zamawiająca urodziny ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci w nich uczestniczące.
 15. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
 16. Wszelkie dodatkowe opłaty są uiszczone zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 17. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między stronami.
 18. Zamówienie urodzin jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 19. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.